LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN

TRANG CHỦ / LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN

12/2022

Thành lập tập đoàn Glink Manufactory

2023

Mở 3 chi nhánh tại sài gòn, đà nẵng và cần thơ. Thành lập vp đại diện tại Mỹ,  Hàn Quốc, Đức, Nhật, Hàn Quốc

2024 -2025

50 công ty đối tác, Doanh thu: 1000 tỷ. 100 Công ty đối tác: Doanh thu 3000 tỷ

2026

IPO – Đạt 5000 tỷ VNĐ